Aan de leden. 

 Heiloo, 29 augustus 2004 

 In de vakantieperiode hebben zich m.b.t. onze club een paar
 ontwikkelingen voorgedaan waar wij jullie met genoegen voordat het
 seizoen begint op de hoogte stellen. 

 Allereerst blijken onze beide achttallen alsnog te zijn gepromoveerd (!)
 in de NHSB-competitie. 
 Het eerste speelt daardoor komend jaar in de tweede klasse en het tweede
 in de derde klasse. Een en ander zal wel samenhangen met het uitvallen
 van enkele teams van andere verenigingen, maar wij zijn ervan overtuigd
 dat het net niet halen van de beide kampioenschappen een rol moet hebben
 gespeeld (second best!). Proficiat dus! 

 Vervolgens bereikte ons het bericht dat een van de naburige clubs n.l.
 Toren van Egmond niet meer in staat is volgend jaar een team voor de
 externe competitie op de been te brengen. De club wordt daarvoor gewoon
 te klein. 
 Het Egmondse bestuur heeft zich tot ons gericht met het verzoek komend
 seizoen enkele leden (3 à 4) een plekje te gunnen in een van onze
 teams zodat die toch extern kunnen blijven spelen.
 Voorlopig blijven zij op de eigen club intern spelen.  

 Op 25 augustus j.l. zijn wij als bestuur voltallig bijeen geweest om met
 een vertegenwoordiger van Egmond het verzoek te bespreken.  
 Het bestuur staat heel positief tegenover deze ontwikkeling en denkt dat
 die goed is voor de club. Wij hebben dan ook unaniem besloten het
 verzoek in te willigen. En wel op grond van de volgende argumenten: 


 Omdat wij verdringing van onze eigen spelers zoveel mogelijk willen
 vermijden, hebben wij met de Egmonders afgesproken dat die komend jaar
 in principe niet in het eerste team zullen worden opgesteld; tegen
 opstelling in het tweede team hebben zij geen enkel bezwaar, en ligt
 dus als oplossing voor de hand (enkele bestuursleden hebben al gemeld
 hun eigen plaats in het tweede daarvoor eventueel beschikbaar te willen
 stellen).  
 Door hun komst lijkt vorming van een nieuw derde team tot de
 mogelijkheden te behoren. Wat een luxe!  

 Daarnaast is afgesproken, maar dat spreekt vanzelf, dat zij aan ons hun
 bondscontributie betalen.

 Het bestuur voelde zich verplicht snel een besluit over deze zaak te
 nemen. Het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering was praktisch
 niet meer haalbaar, omdat alle partijen liever vandaag dan morgen
 uitsluitsel wilden hebben. En uitstel tot volgend jaar zou vertrek naar
 een andere vereniging betekenen. 
 Om de democratie toch niet al teveel geweld aan te doen, zullen wij op
 de eerstvolgende algemene ledenvergadering deze constructie op de agenda
 plaatsen en daar dan ook formeel over besluiten.   

 Na zoveel in principe goed nieuws, wens ik jullie namens het bestuur
 een mooi seizoen en hoop jullie in goede gezondheid weer te zien op
 7 september of z.s.m. daarna. 

 Namens het bestuur, 

 Herman Limmen