Schaakvereniging

Oppositie



Altijd mat blad

Beste schaakvrienden,

Graag wil ik het voortouw nemen om te beginnen met een clubblad, dat één keer in de maand zal uitkomen.

In het clubblad is er ruimte voor partijen die zijn voorzien van commentaar, voor het wel en wee van onze leden en andere mededelingen.

Ten eerste wil ik mededelen dat we afscheid hebben genomen van Guido Bik. Hij heeft er voor gekozen zijn leven voort te zetten in Eindhoven, waardoor schaken in Heiloo niet mogelijk meer is. Er zijn een aantal nieuwe leden dit jaar. Natuurlijk is daar Heyo Niehaus die na korte afwezigheid weer terug is. Ook is terug Gerrit Zeeman die snel de top tien weer binnen wil dringen.

Dirk van Roemburg en Peter Zeilstra zijn allebei docenten , die in hun vrije tijd openingen bestuderen. Jeroen Prins , eveneens uit Castricum, wil ook zo snel mogelijk naar de middenmoot en enkele prachtige partijen spelen. Tevens hebben zich als lid aangemeld Marinus Fissher en Arnoud Korse. Als laatste zijn de zusters Vlaar uit de jeugd overgekomen met de bedoeling zo snel mogelijk naar de top door te stoten.

Een minder prettig bericht is dat Hans Ebregt helaas opgenomen is in het ziekenhuis. Hij zal dus voorlopig niet komen. Het bestuur heeft hem inmiddels een kaart gestuurd.

In het eerste clubblad ook de partij van Bouke Woudstra tegen Kees Jongkind, met commentaar van Bouke zelf. En de partij van Frits van der Werff tegen Johan van der Wal met commentaar van Frits.

De Jeugd

De jeugd is ook weer begonnen. Er zijn 3 kinderen in stap 2, 7 kinderen in stap 3 en 2 kinderen is stap 5. Op het internet kunt u ook hun prestaties volgen. Over 4 weken spelen ze thuis tegen Vredenburg uit Limmen en vier weken later gaan we naar Limmen toe.

Programma oktober:

14 okt: Snelschaakkampioen-schap
21 okt: Oppo1 – Purmerend 4
30 okt:Wijkertoren 5–Oppo 2

Als u een artikel heeft voor het volgende clubblad of een prachtige partij van u stuur het dan naar RA.Jongerius@wanadoo.nl of geef het mij persoonlijk.

Groet Ruud.

Rubriek taktiek.

In deze rubriek zal ik, of iemand anders van de vereniging, een thema bespreken van het schaakspel.

De sleutelvelden

Als er een eindspel onstaat met een pion en twee koningen is het belangrijk te weten wat de sleutelvelden zijn. De sleutelvelden liggen altijd op een vast patroon t.o.v. de pion.

Witte pion op b2 dan zijn de sleutelvelden a4,b4 en c4

Witte pion op d4 dan zijn de sleutelvelden c6, e6 en f6.

De koning die als eerste controle heeft over de sleutelvelden kan winst en of remise afdwingen.

Pas op met het opspelen van de pion, hierdoor verschuiven de sleutelvelden.

Randpion is bijna altijd remise tenzij de koning de velden b7 en op a8 van de a-pion van zwart niet kan bereiken.

De volgende stelling moet het einddoel zijn

Wit Ke6, pion e5 zwart Ke8

Als bovenstaande stelling kan worden bereikt is het altijd winst voor wit. Speel het maar eens uit. Maakt niet uit wie er aan zet is.

Probleem van de maand

Wit is aan zet. In materieel opzicht mag zwart niet mopperen, maar de ongelukkige positie van zijn koning doet hem de das om. Hoe profiteert wit optimaal?

Wit: Kg8, Tf8 en Pe4

Zwart:Kh6, Ph4, Pg5, f6,g6, h5


Oplossingen voor 15 oktober naar JanJaap Langereis.

Partij van week (2) Woudstra,Bouke - Jongkind,Kees

1.e4 0 1...e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Tot zover is alles nog volgens het openingsboek. De volgende zet wijkt hierin af. 5...cxd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Pc3 Pge7 8.a3 Om Da5 te voorkomen. 8...La5 9.Ld3 Ld7 10.0–0 a6 Om een eventueel 11. Pb5 ... 12. Pd6 tegen te houden. 11.Lc2 0–0 12.Pe2 Pf5 Zwart kan met maar weinig stukken direct zijn koningstelling verdedigen, dus dient hij zijn stukken zorgvuldig te plaatsen. Pg6 had hier de voorkeur. 13.Dd3 g6 14.Lg5 Pce7 15.Lf6 Dit is veel te snel gespeeld. Wit komt zowaar nog enigszins in de problemen nu. Veel sterker was geweest 15. a4 15...Lb5 16.Db3 Tijd voor wat verwarring bij de tegenstander. 16...Lxe2 17.Pg5 Pg7 18.Dh3 h5 19.De3 Lxf1 20.Df4 Dd7 21.g4 hxg4 22.Dxg4 Ph5?? Een beter alternatief zou zijn geweest 22. ... Tfc8. Vervolgens zou zwart eenvoudig kunnen winnen door materiaalvoordeel. Nu is zwart verloren door het komende dameoffer. 23.Dxh5!! en zwart kan opgeven 1–0

Partij van week 3

(14) Frits van der Werff, R. - Johan van der Wal [D40]

1.d4 De partij werd door mij Nimzo-Indisch opgezet, met opvallend een vrije d-pion, die scherp spel voor beide spelers betekent. 1...d5 2.c4 c5 3.e3 cxd4 4.exd4 (cxd5) 4...Pf6 5.Pc3 (c5) 5...e6 6.Pf3 Le7 7.Ld3 dxc4 8.Lxc4 0–0 9.0–0 Pc6 10.h3 a6 11.Le3 b5 12.Ld3 Lb7 De opening biedt kansen voor beide spelersmaar voor wit zijn de problemen rond zijn d-pion duidelijk, maar dat vind ik eigenlijk wel aardig spelen!Tegen Johan moet je risicovol spelen! 13.Tc1 (a4) 13...Tc8 14.Pe4 Pb4 15.Pxf6+ Lxf6 16.Txc8 Dxc8 17.Lb1 Da8 Uitstekende zet, die de partij kleurt voor de rest, Pe1 lijkt een oplossing, maar wit komt postioneel veel tekort in het vervolg! b.v. Pe1–Td8 of P d5, en het plan lijkt duidelijk te makan voor zwart! 18.a3 (Te1) 18...Lxf3 dame op het bord houden is belangrijk voor mij! die heb ik nog hard nodig! 19.gxf3 Pd5 Het vechten begint voor wit 20.Le4 Db8 ! Er dreigt eenvoudig P x Le3, g x P, en daarna nog een pion down met Dg3! 21.Kg2 Pf4+ 22.Kh2 Pd3+ 23.Kh1 Pxb2 Ja, maar dat kan ik ook, en gemist door Johan! Dan is het even genieten voor een "vechtschaker"! 24.Lxh7+ (Db1) 24...Kxh7 25.Dc2+ g6 26.Dxb2 Da8 27.Kg2 Tc8 (Td8) 28.Tc1 Txc1 29.Dxc1 Db7 Wit heeft even de belangrijke C-lijn in bedwang, maar de pionnenstructuur lijkt op een verloren stelling! 30.Dc5 De7 natuurlijk, ook Johan weet waar hij mee bezig is, zonder Dames op het bord, is het huilen voor de witte Heer! 31.Dc3 Dd6 32.f4 Dd5+ ! wit moet trachten zijn pionnen gunstig af te ruilen, maar ja dan vallen er wel gaten in de 'fraaie structuur! 33.Kh2 Kg7 34.Dc5 Db7 ! blijft jammer, dat je tegenstander alles ziet! Dameafruil was nu slecht geweest voor zwart. 35.Dc3 Dd5 36.Dc5 Ld8 Pffffff, de tijd is gered, en geloof mij, dat blijft een opluchting in zo'n stelling! 37.Dc3 Le7 38.Kg3 (Lc1) 38...Kh7 39.Da5 Db7 40.Dc3 b4 (Ld6) ! gelukkig er gebeurt iets, en nog iets waar ik niet ongelukkig mee ben! 41.axb4 Dxb4 42.Dd3 a5 43.d5 exd5 (Dd6) 44.Dxd5 Kg8 Eigenlijk begin ik het nu al leuker te vinden, maar de klok schudt mij weer wakker, nog maar een paar minuten op de wijzers, en de partij is voor mij afgelopen, met voor Johan nog een Noordzee vol tijd! Is alles dan voor niets geweest? 45.Ld4 (f5) 45...Dd6 46.Da8+ Dd8 de dames op het bord s.v.p. dreunde in mijn hoofd, anders heb je geen kans meer. 47.De4 a4 48.f3 Lf6 gelukkig, ook de randpion kan ik slaan nu, en remise is bereikt! 49.Lxf6 Dxf6 50.Da8+ Kg7 51.Dxa4 Db6 en zwart biedt gelukkig remise aan, met voor mij nog 38 seconden op de klok, een pion meer, maar het is wel een dubbelpion! Het gevecht heeft zin gehad, en met dank aan Johan aan het remiseaanbod, want bij doorspelen blijft na dameruil het erg lastig om in de tijd de partij goed af te sluiten! Beide spelers vonden het een heerlijke partij na afloop, en wat wil je dan nog meer! J'Adoube kan ook heel mooi zijn! ½–½